Framtida projekt

Här är ett test av magisk rök som tracktas in på rörlig bakgrund med hjälp av After Effects camera tracker. Röken är genererad från Particular.Software used: AE Trapcode