Nuke Primatte Key

Har efter några dagar skapat ett enkelt scripta för att key:a snabbt och enkelt i Nuke.
Under produktionen av vinjetten till Barda då behövdes en hel del key att skpas. Med hjälp av Nuke och dess Gizmos så var det möjligt.
Jag skapade ett grundscript i Nuke som sedan användes i hela produktionen då Karl och 20 barn skulle keyas mot grön bakgrund.
Alla inspelade i olika klipp. Med hjälp av scritet gick det hela smidigt.