Nuke på svenska

Har nu skapat några korta tutorials av Nukes CameraTracker som jag vill dela med mig. När man väl trackta kameran finns en hel del möjligheter.

Del 1: Grundläggande setup.


Del 2: Point Cloud Generator.


Del 3: Bake to mesh.


Del 4: Model Builder.


Software used: nuke