Nuke Composit

Att göra compositing i Nuke är underbart när man väl fått kunskap av dess noder. Ett helt annat tänk än After Effects. Man kan snabbt testa olika varianter utan att göra x antal PreComps.
(Copy / Paste) ändra lite i noderna och testa.
Detta test är helt gjort i 2D. Två olika trackers är använda till elden på skådespelaren. Dessa länkas sedan via expression (som är lika enkelt i Nuke som i AE) till transform noder. Elden är samma klipp som har ändrats i tid med noderna ”Retime” eller ”TimeOffset”. Den nya noden ”TimeOffset” är riktigt bra.
Om man hoppar till fliken ”Dope Sheet” så känns det som man är i AE och kan flytta runt klippet i timeline.Software used: nuke

"Tears of Steel" footage courteously (CC) Blender Foundation mango.blender.org