3d karta

Ännu en förstudie till kommande produktioner. Fixade en karta i Curious Worldmaps. Exporterade även en hight map som sedan användes som displacement map i Nuke. Exportera detta från Nuke som 3D objekt (OBJ) till Cinema 4D. Sparade filen som funkar för att öppnas i Element 3D. I After Effects trackades kamerarörelsen och sedan placerades kartan i 3D på bordet.