Arri Alexa LUT Nuke

Har haft stora problem med att fått Nukes videofönster att se rätt ut med Arri Alexa material. Men nu har jag redat ut problemet och delar gärna med mig min kunskap.
Börja med att gå till Arri:s sajt och hämta hem senaste LUT:en. Se till att ni väljer fliken Postproduction. Låt allt vara som det står och välj Foundry Nuke som file format.
Filen som hämtas ska nu läggas på ett ställe där Nuke kan läsa. För mig så har jag skapat en mapp i /Users/nicklas/.nuke/LUT. Där lägger jag filen (AlexaV3_K151_LogC2Video_Rec709_EEnuke3d.cube).
(.nuke mappen är dold i Mac OSX, så när du är i din hemma mapp så välj Gå/Gå till mapp… och skriv ”.nuke”).
I ”. nuke” mappen finns en fil som heter ”menu.py”. I den behöver vi nu lägga till några rader. I slutet av filen klistrar vi in följande:
-----------
nuke.ViewerProcess.register("AlexaNUKE709", nuke.createNode, ("Vectorfield", "vfield_file/Users/XXX/.nuke/LUT/AlexaV3_K1S1_LogC2Video_Rec709_EE_nuke3d.cube colorspaceIn AlexaV3LogC_ARRI_NUKE"))
----------
Ändra XXX till din användare.

Nu kan du ändra Nukes viewer till :AlexaNUKE709.