Day for night

Förstudie till kommande projekt där klipp som filmats dagtid ska föreställa kväll eller tidig natt.